Ločna karta škole

 PIB: 100979035
 Maticni broj:
07106343
 Delatnost:
*
 Naziv: OŠ "Mladost"
 Direktor: Jordan Colić
 Adresa: selo Veliko Bonjince
 Poštanski broj:
18215
 Opština:
Babušnica
 Telefon: 010 / 26 81 028

 Lice za kontakt:
 
 Ime i prezime:
Jordan Colić
 Funkcija: *
 Telefon: 010 / 26 81 028
 Mobilni tel.:
*
 Faks: 010 / 26 81 028
 E-mail: os_mladost@open.telkom.rs
 E-mail: mladost2007@ptt.rs