ОСНОВНА ШКОЛА "МЛАДОСТ"


ChaniaChania

Лична карта школе


Историјат установе: ОШ "Младост" Велико Боњинце је основношколска установа у Великом Боњинцу у општини Бабушница. Школа се налази у котлини која по једном тумачењу у ширем обиму припада Заплању а по другом тумачењу у ширем обиму Лужници. Велико Боњинце и школа се налазе на тромеђи (раскрсници) путева Ниш - Велико Боњинце - Пирот. Поред матичне школе у Великом Боњинцу настава се одвија и у два издвојена одељења у селима Модра Стена и Завидинце. Прва школа у Великом Боњинцу почела је са радом 1866. год. До ослобођења од Турака школовањеје било привилегија богатих житеља Великог Боњинца. Деца су посећивала школу добровољно, а циљ је био да науче да читају. Школа је радила у приватној кући до ослобођења од Турака, а затим пребачена у црквену кућу. У то време школовала су се само мушка деца. Број ученика се стално повећавао. Школска зграда је била мала да прими све ученике. Јавља се потреба за изградњом веће и удобније зграде. Школа је 1899 год. пресељена у приватну кућу, да би се стара зграда срушила и на њеном месту подигла нова. За две године је подигнута нова школа од чврстог материјала. Данашња школска зграда је изграђена 1948. год. уз помоћ државе али и уз помоћ мештана. Шездесетих година прошлог века школа је носила име "Јован Јовановић - Змај".


Школа данас: Зграда има приземље, спрат и фискутурну салу као и зграду кухиње у дворишту. Двориште обухвата са једне стране зграде дрворед а са друге спортске терене. Површина дворишта износи 1855 м2. Издвојено одељење у Завидинцу има двориште површине 2555 м2 а у Модрој Стени 128 м2. Број учионица одговара постојећим потребама. Хигијенски услови задовољавају предвиђене нормативе. Настава се одвија у једној смени. Школу похађа тринаест ученика у седам одељења.


Пројекти: Програм „Модернизација школа“ – извођење радова на реконструкцији, адаптацији и санацији за осму групу школа у оквиру програма Модернизације школа – школски објекти у Бабушници и Белој Паланци.

Инвестиције: „Програм модернизације школа“ у Републици Србији, који је финансиран из средстава Европске инвестиционе банке (закључен између Министарства просвете, науке и технолошког развоја и Јединице за управљање пројектима у јавном сектору д.о.о. Београд. Вредност радова за ОШ „Младост“ Велико Боњинце 21.576.564,00 дин. Без ПДВ –а. Опис радова: израда фасаде, замена кровног покривача, лимарски радови и замена фасадне столарије.


Успеси на такмичењима: У школској 2021/22. ученица шестог разреда Анђела Николић освојила је треће место на Окружном такмичењу за најбољу дечју карикатуру „Мали Пјер“ . Ученица трећег разреда Даница Стефановић освојила је прво место на Еко конкурсу у организацији ЈП „Регионална депонија Пирот“ у категорији еко-репортери за најбољу еко-фотографију.КОНТАКТ


☎ 010 26 81 028
✉ Велико Боњинце
📧 osmladost2020@gmail.com